Stille før stormen

Vi var i sentrum en tur i dag og parkerte på øverste trinn i parkeringshuset ved Rosenkrantz. Utsikten der er morsom, man kan se takene på mesteparten av Bryggen. Artig å se den fra en slik vinkel.

Det er meldt storm i dag, og alle de små fiskebåtene har kommet inn i stille farvann. Hele havnen er fyllt opp av dem. Vi merker ikke så mye til stormen her ennå, men ser at det bygger seg opp. På Flesland er det ca 61 Km/t i vindkastene men et gjennomsnitt på 35. På Ekofisk ser jeg at det er oppe i 87 km/t, det er vel ganske heftig.. Og det kommer mot oss.

Øyvind Lasse Høysæter

Born in 1971, fell in love with computing in 1983 because of Sinclair's masterpieces. Continued on the magic surrounding the C64, Amiga and moved to the PC world in 1990. Loves science fiction, programming, astronomy, my family and my job. (developer) :)

3 Responses

  1. fragileheart says:

    Wow that is quite a nice view 🙂

    How did the storm go? Was it bad? I know you’re ok because you’ve been posting in the EC forums ;P

  2. Nicole says:

    Awesome view indeed!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.