Gjerne 110 km/t for min del men

Jeg synes det høres fornuftig ut med fartsgrenser på 110 km/t, men da må veiene bli bedre utenfor Oslo. Eller er det bare Oslo man snakker om her? I Bergen er vi i grenseland mellom 70 og 80 pga standarden på veiene selv om mulighetene ligger der. På Autobahn husker jeg det var veldig greit å ligge i 140, trafikken fløt som en rolig fjellbekk, men smalt det så smalt det som aldri før. Det skulle ikke mye til før 60-70 biler var innblandet.

Kan vi ikke ha prøveordninger da? 3 måneder med 110 km/t og så teller vi hvor mange som omkommer – gøy med eksperimenter.

Og så forbedre veinettet på Vestlandet slik at vi kan få prøve oss på 90 ivertfall.. Og hva med forurensning? Bilen til Per Sandberg vil ivertfall forurense mer vil jeg tro.

Lenker : VG

Øyvind Lasse Høysæter

Born in 1971, fell in love with computing in 1983 because of Sinclair's masterpieces. Continued on the magic surrounding the C64, Amiga and moved to the PC world in 1990. Loves science fiction, programming, astronomy, my family and my job. (developer) :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.