En effektiv straff for mobbere

Spread the love -

VG skriver i dag om et forslag som kan gi australske mobbere 10 års fengsel, kan det være noe for skolen i Norge? Vi må slutte å forskjellsbehandle barn, de bør ha samme rettigheter som oss voksne på jobb. Ikke fengselstraff men en straff hvor man blir tatt ut av skolen og satt inn et annet sted. I 3-4 år? Jeg tror at vi kan gi opp Pals og koselige samtaler med mobberne, nå har elever begynt å banke opp mobberne istedet for og da tror jeg det er på tide at vi tenker litt nytt.

Det er fristende å synes det er helt greit at mobbeofre banker opp mobberne men det er ikke et slikt samfunn vi vil ha. Vi må hjelpe dem før det går så langt. Nå er tiden inne for å sette hardt mot hardt, ut med mobberne i en fart. Plassere dem ut i forskjellige yrker, en slags livspraksis. Kanskje begynne med assistent på asylmottak, hjelpepleier på eldresenter etc. Noe samfunnsnyttig.

Problemet er foreldre til mobbere, hvordan få dem til å innse at deres barn er en mobber?


Spread the love -

Øyvind Lasse Høysæter

Born in 1971, fell in love with computing in 1983 because of Sinclair's masterpieces. Continued on the magic surrounding the C64, Amiga and moved to the PC world in 1990. Loves science fiction, programming, astronomy, my family and my job. (developer) :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.