Igor den fantastiske iPhone-artist

Sjekk ut dette bilde tegnet av Igor Cheban, det er tegnet på en iPhone av alle ting, med appen Brushes! Er det ikke utrolig? Under bildet er en video av hvordan han tegnet dette. (Det er forresten ikke bare på iPhone han er flink til å tegne, se lenke til Instagram under)

Mr. Whiskers loves Raspberry Sorbet – Igor Cheban:
mr whiskers

Lenke til hans Instagram.

Øyvind Lasse Høysæter

Born in 1971, fell in love with computing in 1983 because of Sinclair's masterpieces. Continued on the magic surrounding the C64, Amiga and moved to the PC world in 1990. Loves science fiction, programming, astronomy, my family and my job. (developer) :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.