Tagged: alrekstad

6

På kongens grunn

Parsellhagen på Fløen er et nydelig sted og jeg tenker ofte at det er godt vi har tatt vare på området. Jeg visste lite om området og da jeg en gang leste noe tilfeldig...