Tagged: fotgjengere

cycling 0

Å arbeide sammen i trafikken

I alle år har ulike grupper i trafikken hatt problemer med å fungere sammen. Da bilen kom måtte førere av hest og kjerre tenke nytt, da trikken kom måtte bilister og fotgjengere omstille seg...