Tagged: kollektivtilbud

rafting bergen 1

Om jeg var byplanlegger

Det fine med å bo i et av verdens rikeste land er at man kan skape hva man vil av infrastruktur som kan bedre hverdagen til mennesker samtidig som man tenker mijø. Like utenfor...