Tagged: tungtransport

Forby tungtransport på søndager 9

Forby tungtransport på søndager

Endelig har det kommet et forslag som kan medføre tryggere veier. Dessverre kommer det fra Miljøpartiet De Grønne men forslaget er såpass godt at jeg må ta det med her. Mange yrkessjåfører kommer til...