Tagged: wlan-tyveri

4

Artige løsninger – oppned

Av og til trenger familie eller venner litt pchjelp eller hjelp med wlanet. Sist da noen naboer surfet på et åpent wlan kom jeg på en artig løsning som en kar en gang lagde....