Tagged: xlanguage

Nytt blogg-oppsett 4

Nytt blogg-oppsett

Jeg var litt rask i vendingen i dag da jeg skulle rette opp et problem med språk-oppsettet mitt, siden Google og Yahoo klager på duplikate titler og slikt. Når jeg gjorde det merket jeg...