Silly national budget for 2010

Schools in Norway struggle, many of them can’t afford maintaining their buildings and that means that a lot of kids will suffer this winter. In some schools the kids can see through the wall, or if they kick it a bit they will kick through. Many schools have to borrow books from other schools, kids get bullied but the teachers don’t have any measures to stop it.

The national budget for 2010 is out and guess what. To save the school-situation they…. “provide money for giving kids 1 hour extra teaching a week”. Fantastic eh? They also provide 28 million NOK to upgrade schools, but they are already 60 billion NOK behind.. I guess the 28 million NOK will provide new doorknobs for the teachers toilets.

Argh..

Oh, and our royalties get 1 million NOK extra in salary next year.

Øyvind Lasse Høysæter

Born in 1971, fell in love with computing in 1983 because of Sinclair's masterpieces. Continued on the magic surrounding the C64, Amiga and moved to the PC world in 1990. Loves science fiction, programming, astronomy, my family and my job. (developer) :)

You may also like...

6 Responses

 1. Christian says:

  Helt enig med det du sier. Men det største problemet jeg tror er ikke at skolene forfaller, men at det er total mangel på respekt ovenfor lærerne. Det tror jeg blir en stor og komplisert utfordring for samfunnet. Selvom skolene har bra standard og alt av utstyr, så må elevene også sette seg inn mer i skolen og vise respekt. Unge idag har det altfor godt, de er bortskjemte…

  • oyvind says:

   Jeg tror heller at lærerne har mistet virkemidlene sine, de har ikke engang lov til å kaste elevene ut på gangen. Jeg tror det er skylden for at de unge har mistet all respekt for både lærere og voksne.

 2. Joe says:

  Vel… Sånn som du sier det så vil jeg vel si; JA 3000 lavere i skatt imot dårlig skole? kan ikke akkurat si at dagens skole imponerer noe i det heletatt, så det kan jo umulig bli verre?

 3. hmmm says:

  28 millioner satt av til opprustning av skoler? For hele landet? Jessufader, det kommer de ikke langt med…..kommunen her brukte vel over 60 millioner bare for den ene ungdomsskolen, som hadde skreket på oppussing og utvidelser og ombygging i 20-25 år.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.