Øyvind Lasse Høysæter

Born in 1971, fell in love with computing in 1983 because of Sinclair's masterpieces. Continued on the magic surrounding the C64, Amiga and moved to the PC world in 1990. Loves science fiction, programming, astronomy, my family and my job. (developer) :)

2 Responses

  1. samantha says:

    Hehe. Amerikanernes drøm om himmelen?

  2. Jessica Asp. says:

    Etter kundetilstrømmningen å dømme så kan det tyde på at det er den katolske kirkens PR-fremstøt etter at Paven uttalte at kvinnlige prester var en katastrofe for deres religion og at alle som gikk inn for å ordinære kvinner til prestegjærningen skulle lyses i bann. Kom ikke her vi vil ha sex-markedet for oss selv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.