Om jeg var byplanlegger

rafting bergen Det fine med å bo i et av verdens rikeste land er at man kan skape hva man vil av infrastruktur som kan bedre hverdagen til mennesker samtidig som man tenker mijø. Like utenfor Bergen blir det hentet opp olje og gass for 378 millioner i døgnet, det er nok til å bygge rundt 10 stupebrett i døgnet det! Eller 3 rundkjøringer i døgnet! Dessverre koster det litt å dra opp oljen og gassen men det er bagateller man ikke trenger å tenke på i kommunale regnestykker.

Vel, nok om det. Bergen sliter med miljø og kollektivtransport, der ønsker man helst at man kjører bil og betaler masse i bompenger, det er billigst for kommunen. Jeg tror Bergen er i ferd med å trappe ned og avvikle buss-virksomhet, de skrur stadig opp prisene og bussene må stå i samme kø som bilene. Det er vel et tegn på nedprioritering ikke sant?

Om jeg fikk være byplanleggerdiktator ville jeg ha begynt med rafting-baner mellom sentrum og bydelene. Vanntilførsel har vi nok av og siden bydelene er nede i hver sine dumper mellom fjell skal det ikke mye ingeniørteknikk før man har en tur-retur. Vips så har man en kombinert attraksjon og et kollektivtilbud uten kø og forsinkelser!

rafting bergen

Fantastisk smart ikke sant? Om bussen kommer kan det ta alt fra 20-45 minutter å komme seg fra Tertnes til sentrum, det er ganske kjedelig å ikke ha noe man kan stole på. En vannrenne er noe de ikke klarer å klusse til. Det som er viktig i Bergen er at man om noe skal bli gjort må man ha diktatorer, ingen politiske partier i Bergen er i stand til å samarbeide om noe. De klarer ikke en gang å enes om Bybanen skal gå over Bryggen eller om det skal graves i 22 år i et middelalderområde.

Øyvind Lasse Høysæter

Born in 1971, fell in love with computing in 1983 because of Sinclair's masterpieces. Continued on the magic surrounding the C64, Amiga and moved to the PC world in 1990. Loves science fiction, programming, astronomy, my family and my job. (developer) :)

1 Response

  1. Antony says:

    sounds cool……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.