Jeg gikk bare opp på et tak

<?php if ( function_exists('yoast_breadcrumb') ) {
yoast_breadcrumb('

‘);
} ?>
jegbaregikkopp