Teacher may get their power back

In Norway teachers don’t have the rights to send pupils out of the classroom, if they do they might loose their job or get sued by angry parents. The only person who can send a kid out of the classroom is the head of the school – how backwards is that? Teachers have no power left to take action when difficult students ruin the class.

But now our educational minister want to change that law, finally.

I think parts of the problem is parents, everyone think that their kid is an angel and if their angel is being sent out of the classroom hell is loose and the parents threatens to sue the school or the teacher. And parents rely too much on the school to not only educate the kids but raise them as well – it has to go wrong eventually.

I guess people realize how severe the problem is now, problemstudents are ruiening a lot of classes but the teachers can’t do anything. Teachers need tools to use as sanctions.

Øyvind Lasse Høysæter

Born in 1971, fell in love with computing in 1983 because of Sinclair's masterpieces. Continued on the magic surrounding the C64, Amiga and moved to the PC world in 1990. Loves science fiction, programming, astronomy, my family and my job. (developer) :)

3 Responses

  1. Elev says:

    Enig. Det virker som lærere har for lite redskaper til å skape et godt arbeidsmiljø i en klasse hvis det er en elev som forstyrrer de som faktisk vil lære.

  2. sofus says:

    Dersom de eneste redskapene lærere har til å skape et godt arbeidsmiljø i klasserommet er å sende elever på gangen, kjenner jeg at jeg får liten tiltro til deres faglige tilnærming. Straff har aldri gagnet noen, selv ikke fengsel. Så handler det heller ikke om makt sett i et pedagogisk perspektiv. Jeg er heller ikke lærer men kan nå si at de lærerne jeg har hatt som har klart å skape en god stemning i klassen har gjort dette ved en relasjonell tilnærming og mer ledet klassen. Det å kreve disiplin og respekt kan gjøres helt uten mobbetilnærming og vold.

  3. Tenggoina says:

    Vi må esfektere lærer som våres foreldre.samfun uten bra opdrag virker ingenting.barna i norge blir ikke noe resfek til gammel folk,snakke høy stemme til foreldre,hvor har de fått den oppdrag? men samtidig kan gjøre alt ute,det blir kriminel når de blir stor.Norges barn dårlig kvalitet til forhold til andre lan i skandinavia og andre europeske land. hvem som skal tengke og minne det?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.