Telenor saksøkte BushSat phone

I forbindelse med invasjonen av Irak måtte de Amerikanske styrkene låne utstyr fra Norge. 25 avanserte lasersystemer og avanserte målesystemer. Dette ble i sin tid en betent sak men den er stort sett glemt.

Nå har det dukket opp en lignende sak i samme tidsrom, på samme tid som Norge lånte ut laserutstyr så lånte Telenor ut gratis satellittutstyr til US AID. US AID skulle teste flyt av kommunikasjon under humanitære aksjoner og finne områder hvor man kunne forbedre dette.

Men US AID kom seg aldri ut til det bestemte område pga kamper og overførte det norske utstyret til US Army. Telenor i Norge ble aldri spurt om dette var greit og dette var roten av konflikten.

Soldater ringte 4905 ganger og surfet på nettet i 2349 timer i løpet av 31 dager, det meste av trafikken var mellom soldater og familie/venner. Telefonregningen : over 2.76 millioner kroner. Telenor sendte regning til US Army men fikk den pent i retur, ingen var villig til å betale regningen. Til slutt saksøkte Telenor dem men kom ingen vei.

For noen dager siden inngikk de to partene et hemmelig forlik, ingen av dem ønsker å kommentere hendelsen.

Kilder :
NRK
BT
SV

Øyvind Lasse Høysæter

Born in 1971, fell in love with computing in 1983 because of Sinclair's masterpieces. Continued on the magic surrounding the C64, Amiga and moved to the PC world in 1990. Loves science fiction, programming, astronomy, my family and my job. (developer) :)

6 Responses

 1. Frank J says:

  I say take the Bush to the cleaners!

 2. Stuart says:

  A half a million dollar phone bill… that is unbelievably high… I had never considered the phone and communications bills of an army in a different country but… DAMN that is outrageous LOL makes my $100 a month look like nothing.

 3. Ren says:

  Just get Bush in the army. You know, like front line. 🙂

 4. oyvind says:

  hehe I think Bush was only part time in some National Guard, I don’t think he is trained to be a soldier. 🙂

 5. Nishadha says:

  Bush isn’t trained to do anything ,other than give stupid remarks 🙂

 6. Bay Martin says:

  What a shameful act! To run away from your responsibilities is a big NO!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.