Lærerne må få tilbake makten!

Nå ble jeg utrolig glad, av en artikkel i DB som skriver at “Kunnskapsministeren vil endre loven slik at lærere kan bortvise elever fra undervisningen”. Det har lenge irritert meg at lærere ikke lenger kan sende elever ut på gangen uten å ha fått rektor på skolen til å gjøre det – hvorfor blande inn rektor?

Jeg hører så og si daglig at enkelte elever ødelegger undervisningen for de andre men at lærerne ikke kan gjøre noe, en lærer kan rett og slett riskiere å miste jobben om en sender avgårde en elev. Da har det gått for langt synes jeg og det er på høy tid at lærerne får tilbake makten. Ikke så langt som imamenekoranskolene men et sted i mellom.

Men det er utrolig viktig at om loven endres så må retningslinjene være klare og konsise. Blir det uklart så kommer lærerne dårlig ut av lovendringen og alt vil falle i fisk. For problemet i dag er at foreldre tror at ens egne barn er gullunger, og om en lærer sender datter eller sønn ut på gangen så settes himmel i bevegelse hvor foreldre truer med søksmål og represalier. Dette må vi sørge for at lærerne skal få slippe!

Nei jeg er ikke lærer selv men jeg prøver å følge med litt i samfunnet og jeg er bekymret for skolen. De har nok å slite med, dårlig luft, bøker av lav kvalitet, lav lønn og vanskelige foreldre. Ja vanskelige foreldre, som krever at skolen også skal oppdra barna sine siden de ikke har tid selv.

Vær så snill kunnskapsminister, hjelp lærerne – da hjelper du våre barn.

Bygg tettere kanaler mellom de enkelte skolene og myndighetene, følg opp daglig for å raskere fange opp varselsaker. Så slipper man slike saker som har vært problemer i lang tid, som feks koranskolen som har mishandlet barn siden 2002.

Lenker til artikler :
DB
Riks24

Øyvind Lasse Høysæter

Born in 1971, fell in love with computing in 1983 because of Sinclair's masterpieces. Continued on the magic surrounding the C64, Amiga and moved to the PC world in 1990. Loves science fiction, programming, astronomy, my family and my job. (developer) :)

3 Responses

  1. Elev says:

    Enig. Det virker som lærere har for lite redskaper til å skape et godt arbeidsmiljø i en klasse hvis det er en elev som forstyrrer de som faktisk vil lære.

  2. sofus says:

    Dersom de eneste redskapene lærere har til å skape et godt arbeidsmiljø i klasserommet er å sende elever på gangen, kjenner jeg at jeg får liten tiltro til deres faglige tilnærming. Straff har aldri gagnet noen, selv ikke fengsel. Så handler det heller ikke om makt sett i et pedagogisk perspektiv. Jeg er heller ikke lærer men kan nå si at de lærerne jeg har hatt som har klart å skape en god stemning i klassen har gjort dette ved en relasjonell tilnærming og mer ledet klassen. Det å kreve disiplin og respekt kan gjøres helt uten mobbetilnærming og vold.

  3. Tenggoina says:

    Vi må esfektere lærer som våres foreldre.samfun uten bra opdrag virker ingenting.barna i norge blir ikke noe resfek til gammel folk,snakke høy stemme til foreldre,hvor har de fått den oppdrag? men samtidig kan gjøre alt ute,det blir kriminel når de blir stor.Norges barn dårlig kvalitet til forhold til andre lan i skandinavia og andre europeske land. hvem som skal tengke og minne det?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.