Den mystiske sirkel


Foto: Hans Jacob Brekke

Hva er denne sirkelen? Jostein Andreassen svømte en gang bort til den for å undersøke men fant ikke noe spesielt, bortsett fra at det er formasjoner på bunnen som gjør at planten vokser på denne måten. Tjønnet er 5-10 meter dypt og det er ikke alle steder planten når overflaten.

Noen mener at det en gang ble detonert en bombe fra 2. verdenskrig der, men gjøres det slikt på 5-10 meter dyp?

Spennende. Forsvaret er selvfølgelig kontaktet for å sjekke registeret. 🙂 Oppdatering : De hadde ikke noe register for dette og bad meg kontakte lokalt politikammer på Søgne.

Her er artikkelen : FVN

Øyvind Lasse Høysæter

Born in 1971, fell in love with computing in 1983 because of Sinclair's masterpieces. Continued on the magic surrounding the C64, Amiga and moved to the PC world in 1990. Loves science fiction, programming, astronomy, my family and my job. (developer) :)

1 Response

  1. Nicole says:

    That’s way cool 😀
    Some things make you wonder 🙂
    .-= Nicole´s last blog ..National holiday in Egypt =-.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.