Foto-bloggen min krasjet

Fotobloggen min krasjet men jeg klarte å redde store deler av bildene derfra, jeg har fjernet Pix fra serveren og videresender trafikken til denne posten. Litt bedre enn en 404-melding tenkte jeg.. Her er bildene.


Øyvind Lasse Høysæter

Born in 1971, fell in love with computing in 1983 because of Sinclair's masterpieces. Continued on the magic surrounding the C64, Amiga and moved to the PC world in 1990. Loves science fiction, programming, astronomy, my family and my job. (developer) :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.