Tagged: ducks

ducks - ender 0

Ender som ikke bryr seg

For en liten tid tilbake var det et arrangement i Nygårdsparken og et lite område av gresse ble ganske slitt. Her har de satt opp en liten hindring for å la område få sjans...