LGTs encouraged to apply|Lesbiske og homofile oppfordres til å søke

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][lang_en]
In government job postings we often see that men are encouraged to apply for particular positions, and women to male-dominated jobs. I’ve always had problems with that, why favor any gender? Isn’t that what we are fighting for? Gender equality? How do women feel when they read job postings and see that men are encouraged to apply to a women-dominated position? Do they feel threatened and think “Oh now they are going to rule this type of position as well..”? If the reason is to implement equality, our government is using the wrong tool. IMHO..

If this isn’t enough, yesterday our Equality and Anti-discrimination Ombud Beate Gangås posted that she want government job postings to encourage gay, lesbians and transsexuals to apply. She says that government job postings already welcome _all_ to apply, and now she also want to welcome gays, lesbians and transexuals. Hello? Aren’t they among us _all_? And it is transpeople, not transsexuals Gangås.

What is going on in her mind? Or is it only me that have problems with this?

Gays, lesbians and transsexuals already have problems with being included in our society, how will her attitude help? Why can’t they just say “all human beings are welcome to apply”?

If they are printing “Men, women, gays, lesbian and transexuals are welcome to apply” what about the bisexuals?

My next question is.. How will a person who feel, when he or she comes to work the first day after getting such job, when the first question is : “How did you get the job, are you gay or lesbian?”?. I may be cynical but I think there are lots of people out there who would ask such a question. These are the people we should fight, not using dirty and foul methods like Gangås want to use.

I know several men who get talked behind their back by women because they got a position where they encouraged men to apply, they get teased and harassed. What do they do? They quit. I bet the same is for many women who get positions where women were encouraged to apply. Why is this happening? Because they are printing these things in the job listings! Tragic if you ask me.

Can someone please tell me if I am way off here? I have nothing against gay people, I write this because I worry about their case getting hurt by narrow minded bureaucrats.

By the way, Gangås is copying Jon Reidar Øyan’s statements from 2005, he were the leader of The Norwegian LGBT Association.
[/lang_en]
[/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][lang_nb-no]

I statlige stillingsannonser ser vi ofte at menn oppfordres til å søke på enkelte stillinger, det samme med kvinner til mannsdominerte yrker. Jeg har alltid stilt spørsmål ved dette, hvorfor favorisere kjønn på denne måten? Er det ikke det vi kjemper mot? Kjønnsdiskriminering? Hva føler kvinner når de leser at menn oppfordres til å søke på kvinnedominerte stillinger? Føler de seg truet og tenker ‘Å nei.. nå kommer de her og tar over også…’? Om grunnen til å innføre slike annonser er for å kjempe mot diskriminering så bruker de etter min mening galt verktøy.

Som om dette ikke er nok, så gikk Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås ut med at hun ønsker statlige jobbannonser som oppfordrer homofile, lesbiske og transseksuelle til å søke. Hun sier at statlige stillingsannonser allerede ønsker _alle_ velkommen til å søke og at hun nå også ønsker homofile, lesbiske og transseksuelle til å søke. Hallo? Er ikke de iblant oss _alle_? Og Gangås, heter det ikke transpersoner?

Hva foregår oppe i hodet hennes? Er det bare meg som har problemer med å forstå logikken bak dette?

Homofile, lesbiske og transseksuelle har allerede problemer med å bli inkludert i samfunnet vårt, hvordan vil hennes holdning hjelpe? Hvorfor kan de ikke bare skrive “alle mennesker oppfordres til å søke”?

Om de trykker “Menn, kvinner, homofile, lesbiske og transseksuelle oppfordres til å søke”, hva med biseksuelle?

Mitt neste spørsmål blir… Hvordan vil en person oppleve sin første dag etter å ha fått en slik jobb, når ansattes første spørsmål er “hvordan fikk du jobben, er du homofil eller lesbisk?”? Det er mulig jeg er kynisk men jeg tror det er mange slike mennesker der ute som kan spørre slik. Dette er de holdningene man bør bekjempe, ikke ved å bruke latterlige metoder som Gangås foreslår.

Jeg vet om mange menn som blir baksnakket av kvinner fordi de fikk en stilling hvor menn ble oppfordret til å søke, de blir mobbet og trakassert. Hva gjør de? De sier opp. Jeg vedder på at det samme gjelder mange kvinner der ute, som får stillinger hvor kvinner ble oppfordret til å søke. Hvorfor skjer dette? Jo fordi de lager slike jobbannonser! Tragisk spør du meg. Det er som om noen i bakgrunnen ønsker å ødelegge det hele.

Kan noen være så snill å si om det er jeg som er helt på viddene her? Jeg har ingenting imot homofile, jeg skriver dette fordi jeg er bekymret for at saken deres kan bli ødelagt av trangsynte byråkrater.

Og forresten, Gangås kopierer Jon Reidar Øyans meldinger fra 2005, han var leder for LLH (Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner).
[/lang_nb-no]
[/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][chinese]

在政府張貼的項目,我們常常看到,男人感到鼓舞適用於特定的立場,婦女和男性為主的工作。我總是有問題的,為什麼有任何性別?難道這不是我們的戰鬥呢?兩性平等?如何婦女覺得當他們閱讀張貼的項目和男女看到,鼓勵適用於婦女佔主導地位的立場?難道他們感覺受到了威脅,並認為“噢現在他們將法治這種類型的立場以及.. ” ?如果原因是實施平等的,我們的政府是使用錯誤的工具。 IMHO ..

如果這是不夠的,昨天我們的平等和反歧視監察署貝亞特Gangås張貼,她希望政府張貼的項目,鼓勵男同性戀,女同性戀和變性人提出申請。她說,政府工作已經張貼歡迎_all_申請,現在她也希望藉此機會歡迎男女同性戀者和transexuals 。餵?難道他們在我們中間_all_ ?這是transpeople ,而不是變性Gangås 。

這是怎麼在她的心靈?還是只有我認為有問題呢?

男女同性戀者和變性人已經有問題被列入我們的社會,如何將她的態度幫助嗎?為什麼不能只是說: “所有的人都歡迎申請” ?

如果是印刷“男人,婦女,同性戀者,女同性戀者和transexuals歡迎適用”什麼的雙性戀者?

我的下一個問題是..如何將一個人誰的感覺,當他或她來的工作後的第一天得到這樣的工作時,第一個問題是: “你是怎麼得到這份工作,你是同性戀? ” ? 。我可能不能理解,但我覺得有很多人有誰會問這樣一個問題。這些人我們應該作鬥爭,而不是使用骯髒和犯規的方法一樣Gangås要使用。

我知道幾個人談論誰得到他們回來後的婦女,因為他們有位置,他們鼓勵男女適用,就會嘲笑和騷擾。怎麼辦?他們戒菸。我敢打賭,同時也對許多婦女誰獲得位置鼓勵婦女申請。這是為什麼呢?因為他們是印刷這些東西在就業物品!悲劇如果你問我。

是否有人可以告訴我,如果我的方式在這裡下車?我並不反對同性戀的人,我寫這篇文章,因為我擔心他們的案子越來越受到狹隘的官僚。

順便說一下, Gangås是複製喬恩雷達爾Øyan的聲明從2005年起,他領導的挪威同性戀協會。
[/chinese][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Øyvind Lasse Høysæter

Born in 1971, fell in love with computing in 1983 because of Sinclair's masterpieces. Continued on the magic surrounding the C64, Amiga and moved to the PC world in 1990. Loves science fiction, programming, astronomy, my family and my job. (developer) :)

You may also like...

9 Responses

 1. Cecilia sier:

  Amen, my brotha!

  I like the way you think… If someone put, “Position open to all that qualify, including Realtors”, I’d feel singled out and offended. Especially if they said, “All Realtors, even those with bangs…”

  Oh, and she left out “little people” on her list. Someone should go after her.

 2. fragileheart sier:

  I’m with Cece (pictionary soon? email me!! reggysy at yahoo dot ca).

  Its not gender equality if you give more preference to the supposed gender that experiences sexism. You can’t fight gender equality by giving special treatment to women for example.

 3. Alex sier:

  Gender abuse is a cause for which no one cares.. 🙁

 4. Carol sier:

  Maybe the real message is “We prefer to hire GLT’s.”

  You know, veiled reverse discrimination. Not a new concept at all.

 5. Keera sier:

  It’s part of making people aware. First you have to break down the old way of thinking – which is what deliberately stating “Women/LGT/whatever are encouraged to apply” does – and once those minorities become more common in the jobs they never used to have, you no longer have to keep driving the point home.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.