Øyvind Lasse Høysæter

Born in 1971, fell in love with computing in 1983 because of Sinclair's masterpieces. Continued on the magic surrounding the C64, Amiga and moved to the PC world in 1990. Loves science fiction, programming, astronomy, my family and my job. (developer) :)

2 Responses

  1. misty says:

    Strøm/El biler høres forlokkende ut, men hva med forsyning av strøm til disse bilene? Har ikke verden nok problemer med produksjon av nok energi/strøm for å dekke behovet pr i dag? om ikke verden skal fylles med el biler som også krever energi/strøm?

  2. a-jay says:

    Det blir stadig mindre olje her i verden, og etterhvert som oljebrønnene tømmes nærmer vi oss en oljekrise hvor tilgjengeligheten synker, med det resultat at drivstoffprisene skyter i været. Da tror jeg elbiler plutselig blir veldig attraktive.

    Det er stort sett ikke noe problem å bygge flere kraftverk (inkludert atomkraftverk) for å forsyne elbiler med drivstoff – infrastrukturen er allerede her. Det som blir et mye større et par tiår inn i fremtiden er å fortsette storbruket av olje fra nesten tomme brønner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.