Air France advart i fjor av Airbus

Air France ulykken er tragisk og det plager meg at de vet så lite om hva som har skjedd. Vi er i 2009 og likevel har de ikke bedre metoder for å samle data på hendelsesforløp. Det blir vel endret nå tenker jeg, hadde det vært opp til meg så hadde flyet sendt data live til en bakkeserver – man har jo internet tilgang på fly nå?

Jaja, jeg ble litt nysgjerrig på hvorfor de plutselig begynte å bytte ut hastighetssensorene, så fant jeg dette. Airbus anbefalte alle å bytte ut sensorene i fjor! Prøver Air France å skjule sin treghet? Var sensorene på Air France flyet byttet ut?

VG
Mer om ulykken.

Øyvind Lasse Høysæter

Born in 1971, fell in love with computing in 1983 because of Sinclair's masterpieces. Continued on the magic surrounding the C64, Amiga and moved to the PC world in 1990. Loves science fiction, programming, astronomy, my family and my job. (developer) :)

You may also like...

2 Responses

  1. Aase says:

    Åh, dette har virkelig fått min oppmerksomhet nå, sitter å saumfarer nettet som om det skulle vært CSI “live” vi opplever nå. Hva blir det neste som lekker ut?

    -I tillegg til at de hadde krevd utbytting av sensorene, vet vi at to store flyulykker (boeing 757) i årene som har gått har vært på grunn av lufthastighetsmåleren, og ikke minst husker jeg returen 30.mai på grunn av hastighetsmåleren (http://www.dagbladet.no/2009/05/30/nyheter/innenriks/sas/dyrenes_nyheter/6478285/)

  1. 6 June 2009

    […] post by oyvind aggregated by […]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.