Kveldsarbeid på Stoltzen

Forrige onsdag var jeg med som foreldrehjelp på Stoltzen, speiderne skal hjelpe til med en del forskjellige ting i helgen. Blant annet å brenne bål på toppen hvor forlk kan grille pølser. De hadde hugget ned en god del ved, nå gjensto den siste økten med å få veden på plass hvor bålet skal stå. Det var blitt utrolig flott oppover Stoltzen, mye lettere å gå, men likevel tøffere tror jeg. Jeg trodde jeg skulle dø halvveis, som sist. 🙂

Selv om det ble mørkt fortsatte det å komme folk opp.

Øyvind Lasse Høysæter

Born in 1971, fell in love with computing in 1983 because of Sinclair's masterpieces. Continued on the magic surrounding the C64, Amiga and moved to the PC world in 1990. Loves science fiction, programming, astronomy, my family and my job. (developer) :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.