Nerdemandag – Undergrunnsparkering for sykler

Vi har mye å lære fra japanerne når det gjelder spennende løsninger, de tør å satse. Sykkelparkering er en utfordring i Norge, noen private er flinke til å tilrettelegge men vi mangler gode løsninger i sentrale områder. Her er en genial løsning fra Japan:

Hvordan er parkeringsmulighetene i ditt område?

Øyvind Lasse Høysæter

Born in 1971, fell in love with computing in 1983 because of Sinclair's masterpieces. Continued on the magic surrounding the C64, Amiga and moved to the PC world in 1990. Loves science fiction, programming, astronomy, my family and my job. (developer) :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.