Vil vi virkelig ha vindmøller over alt?

I dag går debatten om vindmøller i svensk media, de står ved en skillevei. Hvor langt skal vi gå i vindkraftutbygging – forskning viser at vindmøllene må bli høyere for å bli lønnsom.

Her er en illustrasjon av verdens største vindmølle på Ljøsøyna på Øygarden, tross motstand ble konsesjon gitt:


(Illustrasjon fra havstril.no

Vindmølleprosjektet på Øygarden kommer på ca 400 millioner og vil produsere 10MW.

Her er en skisse fra utvikler Sway AS:

Vil vi virkelig dette?

Lenker:

Sveriges Radio: Vindkraftverk högre än 150 meter krävs i skogen
Aftenposten: Godkjenner verdens største vindmølle

Øyvind Lasse Høysæter

Born in 1971, fell in love with computing in 1983 because of Sinclair's masterpieces. Continued on the magic surrounding the C64, Amiga and moved to the PC world in 1990. Loves science fiction, programming, astronomy, my family and my job. (developer) :)

1 Response

  1. Hanna says:

    Enig, nei det vil vi ikke! Nå er vi spent på om det blir noe i Kvinesdal. I tilfelle vil det være ulevelig for oss å ha hytte der som vi har hatt i 60 år pga støyen det medfører.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.