Tagged: reflections

5

Refleksjoner i farten

Rushtrafikken i Bergen blir verre og verre, men mens man venter på bedre løsninger på kollektivtransport så kan man ikke gjøre annet enn å sitte der. Da benytter jeg tiden til å reflektere over...