Å arbeide sammen i trafikken

I alle år har ulike grupper i trafikken hatt problemer med å fungere sammen. Da bilen kom måtte førere av hest og kjerre tenke nytt, da trikken kom måtte bilister og fotgjengere omstille seg totalt. Syklister har egentlig vært i trafikkbildet hele tiden – hvorfor er det da slik at det er de som fremdeles kommer dårligst ut?

Antall syklister har økt av ulike årsaker, man vil holde seg i form, man sykler raskere enn både bil og buss mens andre sykler fordi det rett og slett er kjekt. Myndigheter prøver fortvilet å legge til rette for tryggere samspill mellom biler, syklister og gående – til tider gjør de det verre. Artikkelbildet her er bare et lite eksempel på at vi må bli flinkere til å respektere hverandre i trafikken:

cycling

Om man er i Bergen og sykler mye, har man sikkert opplevd mange av disse kommunale fellene, som feks forbi Høyteknologisenteret og Florida Bybanestopp eller langs Kanalveien. Ved Florida forsvinner plutselig sykkelfeltet og man er plutselig på fortauet. Der skal fotgjengere krysse og inn på overgangsfelt til Bybanen.

Går man i sin egen verden, eller med musikk i øret får man ikke med seg syklister som kommer bakfra, da er det viktig å tenke som en bil – titte litt til siden når man endrer retning. Om man ikke er obs, smeller det – for vi har ikke blinklys og syklistene vet ikke hva vi tenker.

Erfarne syklister sakker ned her og leser alle situasjoner, andre sykler rett i og lager kjipe situasjoner. Situasjoner som havner i folks minne om at syklister ikke oppfører seg. Egentlig er jo det bare et samspill hvor begge parter har skyld. Syklisten sykler på noe som kommunen tror er et sykkelfelt mens fotgjengerne går på et fortau.

Utfordringen i trafikken er et holdningsproblem forsterket av myndighetenes manglende vilje til å tilrettelegge.

Til slutt ender vi opp med å legge syklistene i rør, som dette:

Illustrasjon: Kjersti Magnussen/ Teknisk Ukeblad

Illustrasjon: Kjersti Magnussen/ Teknisk Ukeblad

Lenke til artikkelen: Teknisk ukeblad – Disse rørene skal gi syklistene medvind

Øyvind Lasse Høysæter

Born in 1971, fell in love with computing in 1983 because of Sinclair's masterpieces. Continued on the magic surrounding the C64, Amiga and moved to the PC world in 1990. Loves science fiction, programming, astronomy, my family and my job. (developer) :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.