Loven sier at under transport av statsråder så gjelder regler for utrykningskjøretøy, hvorfor vet ikke TV2 dette? Giskes sjåfør brøt ikke loven da de kjørte så fort, derfor synes jeg det er ganske patetisk av journalister å gå i en slik felle. Å bryte en lov for å lage en sak som ikke er en sak. Noen burde anmelde journalistene – eller mener TV2 at de er over loven? Det er spesielt at sjåføren i TV2-bilen filmer med mobil, det er jo ikke særlig smart.

Ikke rart at TV2 går dunken når de har slike journalister – og ledere som lar slikt slippe ut. Går TV2 foran som et godt eksempel for ungdom i trafikken? Istedet for å bryte loven for å poengtere et standpunkt så burde de heller åpne en litt mer seriøs debatt om det er riktig at statsråder bør få lov til dette.

Litt dumt av Giske å lyve men det er en annen sak – det har jo han blitt så vant til. I dag spøker han om det også..

I VG i dag åpnes diskusjonen for å ta TV2 råkjørerne, det kan jo bli litt interessant. De ville bare dokumentere sier de… TV2 prøver å ro seg i land i dag med denne artikkelen men det blir jo bare verre og verre.

[poll id=12]

Lenker: VG, Tv2, Riks24